Opdracht 898vbdbat (In bewerking) Ten tijde van de koude oorlog (1945-1991), stonden de NAVO en het  Warschaupact (WP), ideologisch, politiek en militair gezien, tegenover elkaar. Enkele voorbeelden zijn bijv. De Koreaanse oorlog, de Cuba-crisis, Vietnam maar ook in het verslagen Nazi-Duitsland werden de ideologische tegenstellingen alleen maar groter. Dit resulteerde onder andere in de bouw van de zogenaamde Berlijnse muur (1961) die later werd uitgebreid tot wat men al snel “Het IJzeren Gordijn” noemde. Grof gezien moest het een ondoordringbare hindernis worden die van de Oostzee tot de Adriatische Zee de twee ideologien (en bevolking) zou scheiden tussen “oost” en “west”. Dit resulteerde onder andere steeds meer tot onderling wantrouwen en men hield elkaar nauwlettend in de gaten. In het kader van een politiek en militair samenwerkingsverband werd onder andere besloten tot het monitoren van alle militaire radiocommunicatie van de WP troepen en deze taken en verkegen inlichtingen onder de deelnemers te verdelen. Ook Nederland nam deel aan dit samenwerkingsverband en kreeg de Noordduitse laagvlakte als “verdedigingsgebied” toegewezen. De Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS) wilde dagelijks op de hoogte zijn welk deel van die potentiële tegenstander en hun troepensterkte hij tegenover zich zou kunnen verwachten in geval van een militair conflict. Er werd afgesproken dat onze voornaamste opdracht zou bestaan uit het monitoren van de noordelijke helft van het voormalig Oost-Duitsland (DDR). Ook de verbindingsoefeningen binnen een samenwerkingsverband tussen de in dat gebiedsdeel opererende Russische verbindingen en de Oost-Duitsers zelf, zou een taak worden. Gezien de hiervoor omschreven reden, ging de meeste interesse uit naar het Russische 2e Garde Pantser Leger  (2.GPA; Duits: 2.GardePanzerArmee) met de legerstaf in Fürstenberg, en het 5e Leger (5.Armee) van Militär Bezirk V van de Nationale Volks Armee (NVA) van de DDR, met de legerstaf in Neubrandenburg. Ook andere verbindingen, bijvoorbeeld van de Generale Staf  in Moscou met de verschillende legerstaven en de Staf van de Legergroep in Wünsdorf bij Berlijn konden op onze warme belangstelling rekenen. Ditzelfde betrof ook de verbindingen tussen het Ministerium für Nationalverteidiging (MfNV) in Strausberg met haar twee legerstaven. Verder werden verbindingen van andere onderdelen met regelmaat gechecked. De opdracht was er in eerste instantie op gericht om een soort “normaalbeeld” te verkrijgen op grond waarvan bijzonderheden en/of afwijkingen kunnen worden vastgesteld. Deze kunnen betrekking hebben op techniek en zijn ontwikkelingen, procedures, locaties, gedrag, verplaatsingen, uitbreidingen, (on)aangekondigde oefeningen, etc. Binnen ons samenwerkingsverband werden continue routinematige informatie - maar vooral ook - bijzonderheden uitgewisseld. Om taalbarrières te vermijden werd gebruikt gemaakt van een overeengekomen berichten- of meldingsformat waarmee standaard comint- gegevens (COMINT: Communications Intelligence) werden opgeslagen en per vercijferde telex en later computer uitgewisseld. De BLS werd door ons dagelijks van “de status” op de hoogte gebracht.
© 898vbdbat.nl all rights reserved. Editors: Ben.J. ten Brink / René Luijckx
898Vbdbat(890 RadCie)
OPDRACHT
 
Logo 898 Verbindingsbataljon ( 898vbdbat ) NL
Logo Militaire Inlichtingen Dienst (MID)